3SAT

System Smart OMS

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w pomiarze i przesyle danych, w 2010 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o system Smart OMS, czyli zbiór rozwiązań telemetrycznych przeznaczonych dla miejskich sieci ciepłowniczych.

Struktura i charakter działania przedsiębiorstw branży ciepłowniczej były dla nas dużym wyzwaniem. Rozległa sieć ciepłownicza jest najbardziej skomplikowanym układem pomiarowym spośród dostawców wszystkich mediów miejskich. Pojawia się konieczność pomiaru zużycia energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, pomiaru temperatury, ciśnienia oraz swobodnego sterowania urządzeniami automatyki. Uznaliśmy tę branże jako kluczową dla rozwoju naszych produktów. Stworzyliśmy elektronikę współpracująca z urządzeniami pomiarowymi wielu producentów.

Elementy systemu Smart OMS

1. Moduł MINI

Elektronika odczytowa opartą o technologię GSM z własnym zasilaniem bateryjnym.

2. Moduł PLUS

Elektronika wielozadaniowa służąca do komunikacji dwustronnej z dowolnym urządzeniem zewnętrznym o znanym protokole komunikacyjnym.

3. Serwery

Serwer komunikacyjny, baz danych, współdzielenia plików.

4. Aplikacja klienta Smart OMS

interfejs użytkownika o wielomodułowej budowie z systemem wersjonowania i nadawaniem uprawnień dostępu do danych. Zawiera takie moduły jak: Moduł obsługi odczytów liczników, Moduł obsługi i sterowania węzłami, Serwis eksploatacyjny, GIS, Moduł analizy i raportów.

System Smart OMS jest nieustannie rozwijany przy aktywnym udziale naszych klientów, dzięki czemu zyskuje coraz większą funkcjonalność.

Przejdź do oficjalnej strony produktu Smart OMS